Årsmöte 2019

Som medlem i föreningen Uddelanet har du rätten att närvara på årsmötet som kommer äga rum den 21/12. Årsmötet är det högsta beslutande organet där du har möjligheten att göra din röst hörd.

Det är här vi planerar verksamheten för 2020 och vad vi skall satsa på under kommande år. Har du egna förslag eller vill engagera dig mer i föreningen så är det här rätt forum för dig.

Dagordning

 1. Mötet öppnas

 2. Val av mötesordförande

 3. Val av mötessekreterare

 4. Acceptera mötesinbjudan

 5. Godkännande av dagordningen

 6. Verksamhetsberättelsen

 7. Beslut om Ansvarsfrihet

 8. Val av styrelse

 9. Fatta beslut om att låta pink orange sköta ekonomin.

 10. Övriga frågor

 11. Mötet avslutas

ginger-4651345_1280 (2).jpg

Info

Datum 21/12 
Klockan 14.00
Södra Hamngatan 10