Konsekvenser 

Eftersom vi tror på att alla förtjänar en andra chans så har vi ett system som bygger på två varningar.
 

Skulle en deltagare bryta mot reglerna en tredje gång så kommer personen behöva lämna lokalen.
 

Är personen under arton år kommer vi också ringa och informera föräldrar/målsman om varför hen inte längre får vara kvar på lanet. 

Ps kolla discord

Vi förväntar oss att alla som deltar i våra turneringar sitter med i våran discord server. 
 

Där delar vi all information som är bra att veta och vi håller också  i en genomgång av match reglerna över discord innan turneringen startar.

Klicka här för att ansluta till uddelanets discord server